Tag-arkiv: kassaregisterrådet

Oklart vad som gäller för kassaregister vid torghandel

Det har blossat upp något som kan liknas vid en strid mellan Skatteverket och Elsäkerhetsverket avseende vilka krav som gäller för kassaregister som ska användas vid torghandel. Problemet handlar om vilka krav på elsäkerhet som gäller, och hur elanslutna system ska hanteras då de används utomhus. Vid ett möte på IT&Telekomföretagen den 15 april föreföll [...]

Krav på kvitton för Torg & Marknadshandlare

I dagens DN går att läsa om de nya kraven på kvitto vid torghandel. Det är bra ur konkurrenssynvinkel att ha samma krav på butiker som på torghandlare. Bland annat därför lägger Skatteverket nu förslag på att torghandlare ska omfattas av kassaregisterlagen. Kravet kan formuleras som ”Kunden ska kunna få ett kvitto”.

IT&Telekomföretagen arbetar för framtida kvittohantering

Att få papperskvitton vid alla köp kan diskuteras. Vid många småköp behöver man kanske inte kvittot och då är det slöseri med naturens resurser. Vid betalning med mobiltelefon är det troligtvis bättre att få kvittot per e-post eller som ett MMS. Det kan ju dessutom vara så att det inte alltid finns en kvittoskrivare.