IT&Telekomföretagen = branschen med största rekryteringsbehovet

I Svenskt Näringslivs rekryteringsenkät, som publicerades idag, sticker IT&Telekomföretagen ut som den bransch som har det största rekryteringsbehovet. 85 % av IT-företagen anger att de försökt rekrytera de senaste månaderna, vilket är högst bland 20 jämförbara branscher. Närmast kommer Medieföretagen på 68 %, och snittet ligger på 50 %. Det är dessutom en kraftig ökning sedan den senaste enkäten 2010, då motsvarande siffra för IT&Telekomföretagen var 58 %.

Av de IT&Telekomföretag som angivit svårigheter att rekrytera angav 53 % att rekryteringsproblemen lett till att planerad expansion förhindrades, att jämföras med 37 % för samtliga branscher.

IT&Telekomföretagen sticker också ut när det gäller utbildningsnivån på dem som söks, 72 % angav högskoleutbildning som krav mot 33 % i hela näringslivet.

För generell info rörande enkäten, kolla rapport. För info som rör IT&Telekomföretagen specifikt, kontakta fredrik.vonessen@almega.se, jag har en ppt med intressanta siffor. Vill ni ha koll på övriga Almegaföretag, kolla min kollega Marie Silfverstolpes inlägg i Almegabloggen.

  • Kommentarspolicy

    Vi vill gärna ha kommentarer på Tyck om IT, men de granskas innan vi publicerar dem vilket kan medföra att din kommentar inte syns direkt.

    Kommentarer som innehåller stötande, kränkande, rasistiskt eller grovt språk, personangrepp, på något sätt bryter mot eller uppmuntrar till att bryta mot lagen publiceras inte.