Se det positiva i en grön omställning i samhället!

Igår träffade IT&Telekomföretagens Miljöråd Miljöpartiets språkrör Åsa Romson. Det var ett mycket positivt möte där Åsa bland annat framhöll att IT- och telekomindustrin är en viktig bransch som inom miljöområdet kan bidra till en s k win-win-situation. Hon syftar med det påståendet på att tekniken i sig kan bidra till en minskad miljöbelastning i samhället inom en rad områden såsom transporter, logistik, minskat resande, fjärrstyrning och överhuvudtaget effektivare processer.

I övrigt vill Åsa arbeta så öppet och transparent som möjligt med sin omvärld och därigenom utveckla politiken. En stor pedagogisk uppgift nu och i framtiden är att få fler människor och organisationer att se den positiva utmaningen i en grön omställning i samhället. I denna omställning är då energifrågan helt central. Och, för att ge rätt incitament för den som köper och använder energi så måste också priset på energi ligga på ”rätt nivå”.

I övrigt tog Miljörådets medlemmar upp viktiga spörsmål såsom att vi i samhället måste hitta nya sätt att mäta välstånd på. Ett annat är att IT är en infrastruktur som borde vara en del av trafikpolitiken. Ytterligare ett är att miljökrav inom offentlig upphandling, och den lösning som kan erbjudas, borde viktas högre.

Vi ser nu från Miljörådets sida fram emot en fortsatt innovativ dialog med Romson.

  • Kommentarspolicy

    Vi vill gärna ha kommentarer på Tyck om IT, men de granskas innan vi publicerar dem vilket kan medföra att din kommentar inte syns direkt.

    Kommentarer som innehåller stötande, kränkande, rasistiskt eller grovt språk, personangrepp, på något sätt bryter mot eller uppmuntrar till att bryta mot lagen publiceras inte.