IT-politiken är död – och digitalisering är det nya svarta

”Internet är inte en grej, det är grejen” halvraljerade Gunnar Hökmark under onsdagens debatt om bredbandsutbyggnad i glesbyggd i Almedalen, och fick medhåll av med- och motdebattörer.

Dagen efter genomförde vi en IT-politisk debatt mellan riksdagspartiernas ungdomsförbund, som tappert men förgäves kämpade med att försöka åskådliggöra IT-politiska åsiktsskillnader. IT verkade för dem vara synonymt med användning av IT, och sågs snarare som en naturlig del av tillvaron än något avskilt.

Om Almedalskalendariet används som värdemätare av olika frågors temperatur är det lätt att se en förskjutning från mer tekniska IT-frågor till digitalisering (dvs användning av IT), samt att intresset för bredbandsfrågor ökar: Läs vidare »

Den moderne Axel Oxenstierna bör vara en antites till den historiske

Under min sista dag på årets Almedalsvecka deltog jag vid ett seminarium som vi anordnade tillsammans med Governo med rubriken ”Axel Oxenstierna 2.0 – kvalitet i välfärden genom digital samverkan”. Rubriken till detta inlägg är taget från Dan Eliassons, Försäkringskassans generaldirektör, slutord på det seminariet där han menade att en modern statsförvaltning bör fungera som möjliggörare istället för att styra kraftfullt.axel_seminariet Läs vidare »

Mer IT i vård och omsorg!

Det har varit några intressanta dagar i Almedalen, om man har snöat in på frågan om hur man får vården och omsorgen att bli mer IT-användande.

Inte för att man inte använder IT. Men man har uppenbara problem att se det som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Jag började inom IT-världen 1969, på SLLs dåvarande ”ADB-avdelning”, där det gjordes för den tiden enorma satsningar på IT-stöd i sjukvården, så jag blir litet sorgsen när jag hör viktiga beslutsfattare 2014 tala, som nyväckta missionärer, om att ”vi kan inte bortse från IT i vården”. Läs vidare »

Enighet i Almedalen om digitaliseringen av Sverige

I ett fullsatt Almegatält vid Visby strand diskuterades igår bredbandsutbyggnaden i Sverige och vad som krävs för att fibrera hela Sverige. Läs vidare »

IT i Almedalen? Här är seminarierna du ska ha koll på.

För fyra-fem år sen var det ganska sparsmakat med IT-politiska frågor i Almedalen. Lite om brist på bredband, något om IT i skolan och vården, aningen mer om fildelning.

I år är det så pass många events att det skulle krävas kloning för att ens gå på hälften. Uppmuntrande är att, även om farhågor lyfts fram, så har desto fler events positiva och praktiskta utgångspunkter. Det digitala samhället är här, så hur gör vi då? Nu när vi förstår redskapen, hur skapar vi nyttorna?

På sätt och vis är IT inte längre den separata fråga det var för fem år sen. Idag genomsyrar IT det mesta, på ett allt mer självklart sätt. Och en konsekvens är att det står “digital”, “IT” och “internet” i var och varannan seminariebeskrivning.

Så mycket blir det i dalen i år, och svårt att prioritera. Själv kommer jag springa runt som en skottspoling. Bla på dessa ställen. Hoppas vi ses!

Läs vidare »

@Harrydakommun har fattat bredbandet

Förra veckan besökte jag Härryda kommun för att få höra hur en kommunledning resonerar kring bredbandsutbyggnaden. Läs vidare »

Branschen avvaktar PTS ställningstagande om datalagring

I fredags presenterade Sten Heckscher sin snabbanalys av vilka konsekvenser EU-domstolens ogiltigförklarande  av datalagringsdirektivet får för svensk del. Läs vidare »

En dator är inte en TV, men en iPhone är en kopiator!

Äntligen solsken! Högsta Förvaltningsdomstolen låter meddela att Radiotjänst inte får ta ut TV-avgift på datorer. Vet inte om det var väntat, men sannerligen ett korrekt domslut. ”Om en betungande förpliktelse av detta slag ska införas bör det fordra tydligt stöd i lag. Ett sådant tydligt lagstöd saknas.”, motiverar domstolen. Tydligt stöd i lag, den formuleringen tål att läggas på minnet. Läs vidare »

Paradoxal debatt om kassa kassaregister

Det pågår för närvarande en debatt om kravet på att använda kassaregister för torghandel. Kravet trädde i kraft vid årsskiftet men debatten har av naturliga skäl kommit igång först till sommaren med alla marknader och festivaler.

Vad är problemet?

Läs vidare »

Varför nöja sig med annat än den intellektuella eliten (= kvinnorna) till IT-utbildningarna?

Söktrycket till IT-utbildningarna ökar, rapporterar Computer Sweden. Kan vi därmed slå oss till ro och trappa av på insatser för att locka yngre till IT-utbildningarna? Knappast. Läs vidare »