Det mest digitala med vårpropositionen är att den går att läsa digitalt…

Så kom den då, VÅPEN, eller den ekonomiska vårpropositionen för 2014. För vanligt folk är det nog knappast en showstopper, men för oss som är en smula politiknördiga så är det ändå intressant att se regeringens prioriteringar och viljeriktning när det kommer till statens utgifter. Inte minst ett supervalår som detta.

Som vanligt numera har innehållet portionerats ut lite pö om pö. Bland annat avser man att satsa 3,25 miljarder, inklusive EU-bidrag, på bredband, något som Kajsa Frisell tidigare kommenterat. Regeringens förstärkning om 2,8 miljarder av Landsbygdsprogrammet blir en del av den svenska medfinansieringen till programmet. Ökad bredbandshastighet, täckning och robusta nätverk förbättrar möjligheten för bl.a. företagande, menar regeringen och det är det lätt att hålla med om. Det är dock viktigt att dessa pengar inte går till bredband som plöjs ned med vilken plog som helst.

Detta är som sagt välkomnade miljarder, men dessvärre slutar digitaliseringssatsningarna här… Läs vidare »

Vakna! Vi lever i en digital tidsålder!

Den 3 februari 1468 dog en av historiens viktigaste uppfinnare. Efter att under något decennium ha utvecklat vad som man i Europa trodde var nytt (fast det funnits i Kina i 1000 år), så kunde man framställa Mazarinbibeln. Det var inledningen på en revolution för människa och samhälle.

Detta kan man läsa i ett medium, som tillvaratar den teknik som med stormsteg nu påverkar vårt samhälle, och också skapar helt nya förutsättningar för samhällsstruktur, verksamheter och kommunikation.

Riken och företag kunde genom boktryckarkonsten styras genom att lagböcker, författningar och liknande kunde tryckas och spridas. Nu, i och med digitaliseringen av samhället, förändras på bara några decennier förutsättningarna totalt. I en tänkvärd krönika från november 2013 skriver Nicklas Lundblad att ”IT ger människan och samhället vingar”. Förändringsprocessen är oåterkallelig, och kommer att få genomgripande konsekvenser.

Allt mer framställs, lagras och distribueras digitalt – även varor (tänk 3D-skrivare). Det är en förändring som också bejakas av stat och näringsliv. Men på ett område förefaller det finnas en politisk beröringsskräck. Läs vidare »

Next Up: När vuxna imponeras av fjortonåringar

Foto vinnarna Next Up 2014

Vinnarna av Next Up Stockholm 2014: Birkaskolans klass åtta, med DataTjej-lagledaren Charlotte Wöhlecke (blå t-shirt)

Igår torsdag avgjordes så Next Up Stockholm 2014, med ett gäng entusiastiska elever från Birkaskolan i Ekerö som slutliga vinnare. I konkurrens med åtta andra skolor hade de på förmiddagen gjort två presentationer av de case de jobbat med sedan vårterminens start: Hur man garanterar säkerheten på ett publikt jätteevent (Ericsson) och Hur man skapar ett spel som överbryggar generationerna (King).

Tillsammans med Ärvinge- och Björkebyskolan gick de vidare till den webbsända finalen, där de var strået vassare. Finalcaset, som alltså delades ut på plats och som lagen fick två timmar på sig att ta fram en lösning på, hade som tema hur man på 2020-talet kommer att förbättra språkinlärning med hjälp av s.k. bärbara teknologier (dvs. framtidens motsvarighet till Google Glass). Inte nog med att Birkaeleverna gjorde en vass presentation, de hade dessutom hunnit göra en kort film där de sålde in produkten EduVision (jfr länk ovan, 38 min in i filmen). Läs vidare »

En mobiltäckningslösning som gynnar alla

I onsdags presenterades i samband med PTS marknadsdag en branschöverenskommelse om tydligare kartor för mobiltäckning. Resultatet av samarbetet är givetvis glädjande, men det som gläder mig särskilt med gårdagens nyhet är att det konstruktiva arbetssätt som detta genomfördes på gynnar alla; konsumenterna, operatörerna och staten. Läs vidare »

Plöj inte ner bredbandet med vilken plog som helst!

Nya fräscha miljarder till bredband på landsbygden är givetvis välkommet Anna-Karin Hatt. När dessa pengar ska fördelas är det tre saker jag ser som en förutsättning för att pengarna används på rätt sätt. Läs vidare »

Från den ena till den andra sidan

Eller som en telekom-VD sa när jag uttryckte mig så: ”Vi ser det ju hellre som att vi jobbar för en gemensam sak”.

I början på mars började jag min nya tjänst som näringspolitisk expert inom telekom här på IT&Telekomföretagen. Efter flera år på regeringens Bredbandsforum, och dessförinnan PTS, har det för mig inneburit att byta sida; från den statliga till den privata.

Förra veckan var jag i Luleå på Svenska Stadsnätsföreningens årskonferens tillsammans med ett 400-tal andra personer i branschen. Det var den första stora sammankomsten där jag kunde presentera mig som IT&Telekomföretagsföreträdare. Och för mig är skillnaden på att representera den ena och den andra sidan slående. Läs vidare »

4½ av 5 av Beslutsbokens förslag får stöd – upp till bevis, Jan Björklund!

Digkommission logga

Idag torsdag presenterade Digitaliseringskommissionen delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst. Utöver en allmän beskrivning av genomförandet av regeringens digitala agenda har rapporten specifika förslag kring it i skolundervisningen. Kommissionen och dess ordförande Jan Gulliksen menar att skolan är ett särskilt prioriterat område där en digital satsning skulle ge en rad hävstångseffekter på samhället i stort.

IT&Telekomföretagen välkomnar detta fokus på skolan, där vi också gläds åt att förslagen till stora delar följer IT&Telekomföretagens och DiU:s gemensamma åtgärdsprogram Beslutsboken, som presenterades 2013. Digitaliseringskommissionens förslag i sammanfattning:

  • föra in digitala perspektiv i styrdokumenten
  • göra nationella proven digitala
  • genomföra ett digitalt kompetenslyft för lärare
  • genomföra ett digitalt kompetenslyft för rektorer
  • tydligare digitala inslag i lärarutbildningarna
  • främja forskning, metodutveckling och effektmätning
  • genomföra innovationsprojekt för framtidens lärande

Förslagen innebär i stort sett ett genomförande av Beslutsbokens fem förslagsområden. Det som inte införs till fullo är skapande av regionala kunskapscentra. Läs vidare »

Vad, och hur, kan vi lära av dikeskörda projekt?

Ett av de mer spektakulära projektmisslyckandena på senare tid är polisens Pust Siebel. Historien bakom detta kan den intresserade ta del av i en artikel i ComputerSweden. Det finns förstås olika uppfattningar om skulden, så det kan vara meningsfullt att också ta del av ett antal av kommentarerna.

Men, oavsett skuld, så kan det inte hävdas annat än att det är ett misslyckande, som kostat skattebetalare miljarder enligt vissa beräkningar. Det föranleder två reflektioner. Läs vidare »

Utökat frekvensutrymme för mobila tjänster!

Regeringen har beslutat om att det från 2017 ska tilldelas ytterligare frekvensutrymme för mobila tjänster. Det sker på bekostnad (om uttrycket tillåts) av utrymmet för digital-TV, och det kan också innebära att vissa konsumenter drabbas av en kostnad, då det kan komma att krävas ny teknik i hemmet. Säkert inga stora kostnader, om ens några.

Det är två starka och viktiga branscher som står mot varandra, TV-industrin mot telekom. Men man kan notera att alltmer av TV-konsumtionen faktiskt sker i mobila lösningar såsom smartphones och surfplattor. Läs vidare »

Next Up-tävlingsdagen den 3 april börjar ta form!

Samlingsbild partners 140221

Det är nu sex veckor kvar till att 50 pirriga fjorton-/femtonåringar ska visa upp sina kluriga lösningar på de case de jobbat med i två månader. Det sker inför jurygrupper bestående av caseföretagen (Sogeti, Ericsson, IBM, King och Sveriges Television), rektorer, IT-entreprenörer och ungdomsprofiler. Med sig har eleverna lärare och lagledare från DataTjej-nätverket, som hjälper dem att hålla mag-fjärilarna under kontroll. Läs vidare »