Var finns den trånga sektorn?

En framgångsrik svensk IT-bransch gör stor skillnad för Sverige: det ger förutsättningar för ett konkurrenskraftigt samhälle, det ger sysselsättning, det ger oss renommé internationellt. Vi har också på många sätt varit framgångsrika – både genom egna, expansiva företag som Ericsson, Spotify och flera andra, och som bas för innovativa startup-företag som blivit attraktiva uppköpsobjekt.

Men för att vara ett framgångsrikt företag, oavsett bransch, måste man ha en marknad att verka på. Näringslivet är kompetenta och drivande köpare av IT, vilket ger en krävande marknad.

Många IT-företag ser att det dessutom finns stora behov av IT-tjänster i den offentliga sektorn. Vård och omsorg behöver bli bättre på att använda sig av IT-tjänster, eller så kallad välfärdsteknologi. Skolans pedagogik behöver förnyas så att IT kan användas som en resurs och ett medel för en bättre skola och utbildning. Båda dessa är exempel på sektorer där det borde gå att nå framgång för flera IT-företag med innovativa idéer och produkter – det vill säga ytterligare en marknad att verka på, och behov att täcka.

Därför är det märkligt – och sorgligt – att höra både stora och små IT-företag konstatera att det trots att det finns både ett intresse och en acceptans för innovation hos kunder i offentlig sektor, ändå generellt sätt går otroligt långsamt att implementera IT- och välfärdsteknologitjänster i större skala.

Läs vidare »

Efterlyses: politiska visioner om digitalisering

Häromdagen arrangerade vi en välbesökt valdebatt med representanter från våra riksdagspartier. Syftet var att lyfta konsekvenser av, och prioriteringar i, vårt digitala samhälle; Finns det ett politiskt intresse och en förståelse för frågorna inför årets val? Är det några skillnader mellan de politiska partierna? Hur menar de att Sverige ska nå regeringens uttalade mål om att vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter?

Representanterna från 6 av 8 riksdagspartier (MP fick förhinder i sista stund, SD svarade inte på inbjudan) tog plats på scen och under två timmar debatterades…Nä, dessvärre inte digitaliseringens möjligheter och potential utan – återigen –  tekniken och infrastrukturen. Alltså precis samma frågor som diskuterats, stötts och blötts år efter år. Samma frågor som tog plats också vid den debatt vi arrangerade för fyra år sedan, inför valet 2010. Läs vidare »

Gratis wi-fi är gott, men inte till vilket pris som helst

Socialdemokraterna (S) föreslår idag gratis uppkoppling till trådlösa nätverk (wi-fi) på offentliga platser i alla kommuner. Förslaget kan givetvis bidra till att öka den digitala delaktigheten och göra offentlig information mer tillgänglig för kommunmedborgarna. Och dessutom är ju gratis som bekant alltid gott. Eller? Läs vidare »

IT-politiken är död – och digitalisering är det nya svarta

”Internet är inte en grej, det är grejen” halvraljerade Gunnar Hökmark under onsdagens debatt om bredbandsutbyggnad i glesbyggd i Almedalen, och fick medhåll av med- och motdebattörer.

Dagen efter genomförde vi en IT-politisk debatt mellan riksdagspartiernas ungdomsförbund, som tappert men förgäves kämpade med att försöka åskådliggöra IT-politiska åsiktsskillnader. IT verkade för dem vara synonymt med användning av IT, och sågs snarare som en naturlig del av tillvaron än något avskilt.

Om Almedalskalendariet används som värdemätare av olika frågors temperatur är det lätt att se en förskjutning från mer tekniska IT-frågor till digitalisering (dvs användning av IT), samt att intresset för bredbandsfrågor ökar: Läs vidare »

Den moderne Axel Oxenstierna bör vara en antites till den historiske

Under min sista dag på årets Almedalsvecka deltog jag vid ett seminarium som vi anordnade tillsammans med Governo med rubriken ”Axel Oxenstierna 2.0 – kvalitet i välfärden genom digital samverkan”. Rubriken till detta inlägg är taget från Dan Eliassons, Försäkringskassans generaldirektör, slutord på det seminariet där han menade att en modern statsförvaltning bör fungera som möjliggörare istället för att styra kraftfullt.axel_seminariet Läs vidare »

Mer IT i vård och omsorg!

Det har varit några intressanta dagar i Almedalen, om man har snöat in på frågan om hur man får vården och omsorgen att bli mer IT-användande.

Inte för att man inte använder IT. Men man har uppenbara problem att se det som ett verktyg för verksamhetsutveckling. Jag började inom IT-världen 1969, på SLLs dåvarande ”ADB-avdelning”, där det gjordes för den tiden enorma satsningar på IT-stöd i sjukvården, så jag blir litet sorgsen när jag hör viktiga beslutsfattare 2014 tala, som nyväckta missionärer, om att ”vi kan inte bortse från IT i vården”. Läs vidare »

Enighet i Almedalen om digitaliseringen av Sverige

I ett fullsatt Almegatält vid Visby strand diskuterades igår bredbandsutbyggnaden i Sverige och vad som krävs för att fibrera hela Sverige. Läs vidare »

IT i Almedalen? Här är seminarierna du ska ha koll på.

För fyra-fem år sen var det ganska sparsmakat med IT-politiska frågor i Almedalen. Lite om brist på bredband, något om IT i skolan och vården, aningen mer om fildelning.

I år är det så pass många events att det skulle krävas kloning för att ens gå på hälften. Uppmuntrande är att, även om farhågor lyfts fram, så har desto fler events positiva och praktiskta utgångspunkter. Det digitala samhället är här, så hur gör vi då? Nu när vi förstår redskapen, hur skapar vi nyttorna?

På sätt och vis är IT inte längre den separata fråga det var för fem år sen. Idag genomsyrar IT det mesta, på ett allt mer självklart sätt. Och en konsekvens är att det står “digital”, “IT” och “internet” i var och varannan seminariebeskrivning.

Så mycket blir det i dalen i år, och svårt att prioritera. Själv kommer jag springa runt som en skottspoling. Bla på dessa ställen. Hoppas vi ses!

Läs vidare »

@Harrydakommun har fattat bredbandet

Förra veckan besökte jag Härryda kommun för att få höra hur en kommunledning resonerar kring bredbandsutbyggnaden. Läs vidare »

Branschen avvaktar PTS ställningstagande om datalagring

I fredags presenterade Sten Heckscher sin snabbanalys av vilka konsekvenser EU-domstolens ogiltigförklarande  av datalagringsdirektivet får för svensk del. Läs vidare »